Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

Ser du ett problem och vill göra något åt det? Du är inte ensam! 12 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag trivs människor med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende.
Vi ger alla en röst - oavsett hur stor eller liten din sak är.

Vad vill du förändra idag?

blockade initiativ — Europeiska Unionen

Dessa initiativ strider mot vårt Användarvillkor. Initiativtagarna lämnade inte in en reviderad version inom den angivna tidsgränsen. Av öppenhetsskäl förblir orsaken till avstängning och texten för initiativet synlig. Du kan göra invändningar mot blockeringen av en petition.

Detta gäller inte någon petition i EU.

Återställ filtret

Hjälp till att öka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu