Stemmen din skaper forandring


Plattform for begjæringer og politisk dialog

Ser du et problem og ønsker å gjøre noe med det? Du er ikke alene! 12 millioner personer engasjerer seg på plattformen vår for å aktivt takle sosiale problemer.

Hver dag trives folk med nettsøknader. Vi støtter kampanjen din fra opprettelse til levering.

openPetition er politisk nøytral, ideell og uavhengig.
Vi gir alle en stemme - uansett hvor stor eller liten sak du har.

Hva vil du endre i dag?

Blokkerte initiativer — Den Europeiske Union

Disse initiativene er mot våre betingelser for bruk. Initiativtakerne sendte ikke inn en revidert versjon innen den fastsatte fristen. Av hensyn til åpenhet forblir årsaken til blokkeringen og teksten til initiativet synlige. Du kan klage på en blokkering.

Gjelder ikke for noen kampanjer i EU.

Tilbakestill filteret

Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå