Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor verzoekschriften en politieke dialoog

Zie je een probleem en wil je er iets aan doen? Je bent niet alleen! 12 miljoenen mensen worden betrokken op ons platform om actief sociale problemen aan te pakken.

Elke dag gedijen mensen met online petities. Wij ondersteunen uw campagne van creatie tot levering.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk.
We geven iedereen een stem - hoe groot of klein je doel ook is.

Wat wil je vandaag veranderen?

Geblokkeerde initiatieven — Europese Unie

Deze initiatieven schenden onze Servicevoorwaarden . De initiatiefnemers hebben niet binnen de gestelde deadline een herziene versie ingediend. Om redenen van transparantie blijven de reden van de blokkering en de tekst van het initiatief zichtbaar. Tegen een blokkering kan niet geprotesteerd worden.

Stop de propagandacampagnes in India en leg het gebruik van nep-ngo's tegen andere landen bloot

Reden voor blokkering:

Petities met valse feiten, ontbrekende bronnen of met misleidende weglating van relevante feiten worden beëindigd. openPetition behoudt zich het recht voor om in betwiste gevallen achteraf bronnen op te vragen of essentiële feiten te laten aanvullen.

Please provide sources for the following statements: "Through a clandestine network of online news outlets, fake NGOs and phony websites, India has misled European institutions and its citizens through deliberate disinformation campaigns." "this deceitful network, its operator and affiliated online fake news platforms such as “EPtoday,” “EU Chronicles” and Asian News International (ANI) would send a strong message to the perpetrators and other actors involved propagating fake news and disinformation in the EU." "For fifteen years, India operated a network of online news outlets, NGOs and websites to spread fake news and false information at the UN and the EU to malign its adversaries, including Pakistan and China." "The network was organized and operated under the supervision of Ankit Srivastava through his India based Srivastava Group. The network’s operations in the EU and Geneva were controlled by Madi Sharma through her NGO Women’s Economic and Social Think Tank (WESTT). According to the EU DisinfoLab’s investigative report of December 9, 2020, online news outlets, including “EU Chronicles” and "EPtoday" operated fake news campaigns against Pakistan. ANI, which is the largest online new agency in India, amplified these fake news stories by feeding it to the mainstream Indian media. These online outlets impersonated to be the official EU media channels. "EPtoday" violated the ban imposed by the EU in 2019 and restarted its fake news operation under "EU Chronicles." India has exploited individual MEPs and used statements attributed to them as official position of the EU."


Open brief aan de premier voor bescherming van privacy and gegevensbescherming autoriteit

Reden voor blokkering:

Verzoekschriften moeten in de lokale taal worden geschreven. Er kunnen verschillende taalversies van een verzoekschrift worden gemaakt.

Gebruik deze link om de petitie te ondertekenen: https://www.openpetition.eu/be/petition/online/open-brief-aan-de-premier-bescherming-van-privacy-and-gegevensbescherming-autoriteit


Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten