Zusammenleben

Za Evropskou policejní konfederaci (EuroCOP), ve věci sociálních práv, práva na stávku a ochrany zdraví a bezpečnosti policistů in the EU 

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
31 Supporters 31 in European Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched 20/01/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatelka petice je znepokojena pociťovaným nedostatkem uplatňování určitých sociálních práv ve vztahu k policistům. Předkladatelka tvrdí, že několik členských států policistům omezilo nebo dokonce odepřelo základní práva, jako jsou svoboda projevu, právo na svobodu shromažďování a sdružování, právo na kolektivní vyjednávání a akce a práva pracovníků na informování a projednávání. Konkrétně se odvolává na policejní sbory ve Španělsku, Portugalsku a Irsku, kde jsou policisté omezováni ve vstupu do odborových svazů a v činnosti v rámci těchto odborů. Předkladatelka uvádí, že omezení práva na stávku by měla být vykládána přesně, a tvrdí, že členské státy neprokázaly přesvědčivé důvody, proč pro policisty existuje absolutní zákaz práva na stávku. Předkladatelka rovněž tvrdí, že policistům nejsou poskytována stejná práva na ochranu zdraví a bezpečnost jako ostatním pracovníkům, v souladu s ustanoveními směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Uvádí, že policisté jsou více náchylní k určitým pracovním nemocem, jako jsou deprese, posttraumatická stresová porucha a stres, a je znepokojena nedostatkem řádného vybavení a odborné přípravy. Předkladatelka doporučuje, aby byli policisté zařazeni do všech příslušných právních předpisů týkajících se ochrany pracovníků (směrnice 89/391/EHS a směrnice 2009/104/ES) a aby byly přijaty právní předpisy EU, které se budou konkrétně týkat policistů.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now