Zusammenleben

Za Evropskou policejní konfederaci (EuroCOP), ve věci sociálních práv, práva na stávku a ochrany zdraví a bezpečnosti policistů in the EU 

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka petice je znepokojena pociťovaným nedostatkem uplatňování určitých sociálních práv ve vztahu k policistům. Předkladatelka tvrdí, že několik členských států policistům omezilo nebo dokonce odepřelo základní práva, jako jsou svoboda projevu, právo na svobodu shromažďování a sdružování, právo na kolektivní vyjednávání a akce a práva pracovníků na informování a projednávání. Konkrétně se odvolává na policejní sbory ve Španělsku, Portugalsku a Irsku, kde jsou policisté omezováni ve vstupu do odborových svazů a v činnosti v rámci těchto odborů. Předkladatelka uvádí, že omezení práva na stávku by měla být vykládána přesně, a tvrdí, že členské státy neprokázaly přesvědčivé důvody, proč pro policisty existuje absolutní zákaz práva na stávku. Předkladatelka rovněž tvrdí, že policistům nejsou poskytována stejná práva na ochranu zdraví a bezpečnost jako ostatním pracovníkům, v souladu s ustanoveními směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Uvádí, že policisté jsou více náchylní k určitým pracovním nemocem, jako jsou deprese, posttraumatická stresová porucha a stres, a je znepokojena nedostatkem řádného vybavení a odborné přípravy. Předkladatelka doporučuje, aby byli policisté zařazeni do všech příslušných právních předpisů týkajících se ochrany pracovníků (směrnice 89/391/EHS a směrnice 2009/104/ES) a aby byly přijaty právní předpisy EU, které se budou konkrétně týkat policistů.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international