Zusammenleben

U ime Europske konfederacije policije (EuroCOP), o socijalnim pravima, pravu na štrajk i zdravlju i sigurnosti policijskih službenika u EU-u. 

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositeljica predstavke zabrinuta je zbog uočenog nedostatka provedbe određenih socijalnih prava koji se odnose na policijske službenike. Podnositeljica predstavke tvrdi da je nekoliko država članica policijskim službenicima ograničilo ili čak uskratilo temeljna prava kao što su sloboda izražavanja, pravo na slobodu okupljanja i udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje i djelovanje i pravo radnika na obavještavanje i savjetovanje. Posebno upućuje na policijske snage u Španjolskoj, Portugalu i Irskoj u kojima policijski službenici nailaze na ograničenja oko opredjeljenja i aktivnosti unutar sindikata. Podnositeljica predstavke navodi da ograničenje prava na štrajk treba usko tumačiti i tvrdi da države članice nisu dokazale uvjerljive razloge za postojanje apsolutne zabrane prava na štrajk za policijske službenike. Podnositeljica predstavke također tvrdi da se policijskim službenicima ne pružaju ista prava na zdravlje i sigurnost kao ostalim radnicima u skladu s odredbama Direktive Vijeća 89/391/EEZ o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika. Ona navodi da su policijski službenici skloniji specifičnim profesionalnim bolestima kao što su depresija, PTSP i stres i zabrinuta je zbog nedostatka odgovarajuće opreme i obuke. Podnositeljica predstavke preporučuje da se policijski službenici uključe u sve relevantno zakonodavstvo povezano sa zaštitom radnika (Direktiva 89/391/EEZ i Direktiva 2009/104/EZ) i da se usvoji zakonodavstvo EU-a koje će se posebno odnositi na policijske službenike.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international