Zusammenleben

For sammenslutningen af europæiske politiorganisationer (EuroCOP), om sociale rettigheder, retten til at strejke og politibetjentes sundhed og sikkerhed in the EU 

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren er bekymret over den tilsyneladende manglende gennemførelse af visse sociale rettigheder for politibetjente. Andrageren hævder, at politibetjente i adskillige medlemsstater har begrænsede grundlæggende rettigheder eller endog er blevet frataget deres grundlæggende rettigheder, som f.eks. ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, forhandlingsret og ret til kollektive skridt og arbejdstageres ret til information og til at blive hørt. Hun henviser specifikt til politistyrken i Spanien, Portugal og Irland, hvor politibetjente står over for begrænsninger i deres fagforeningsmæssige tilhørsforhold og aktiviteter. Andrageren anfører, at begrænsningerne i strejkeretten bør fortolkes snævert, og hævder, at medlemsstaterne ikke har påvist de tvingende årsager til, at der findes et absolut forbud mod at strejke for politibetjente. Andrageren hævder også, at politibetjente ikke har de samme sundheds- og sikkerhedsmæssige rettigheder som andre arbejdstagere i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed under arbejdet. Hun anfører, at politibetjente har større risiko for specifikke arbejdsrelaterede sygdomme såsom depression, PTSD og stress, og hun er bekymret over manglen på passende udstyr og uddannelse. Andrageren anbefaler, at politibetjente medtages i al relevant lovgivning vedrørende beskyttelse af arbejdstagere (direktiv 89/391/EØF og direktiv 2009/104/EF), og at der vedtages EU-lovgivning, som specifikt omhandler politibetjente.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international