Zusammenleben

F'isem il-Konfederazzjoni Ewropea tal-Pulizija (EuroCOP), dwar id-drittijiet soċjali, id-dritt tal-istrajkjar u s-saħħa u s-sikurezza tal-uffiċjali tal-pulizija in the EU 

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta hija mħassba dwar il-perċezzjoni ta' nuqqas ta' implimentazzjoni ta' ċerti drittijiet soċjali fir-rigward tal-uffiċjali tal-pulizija. Il-petizzjonanta tallega li diversi Stati Membri rrestrinġew jew saħansitra ċaħdu d-drittijiet fundamentali lill-uffiċjali tal-pulizija, bħad-dritt tal-libertà ta' espressjoni, id-dritt għal-libertà tal-għaqda u ta' assoċjazzjoni, id-dritt ta' negozjar u ta' azzjoni kollettiva, u d-drittijiet tal-ħaddiema għal informazzjoni u konsultazzjoni. Hija tirreferi speċifikament għall-forzi tal-pulizija fi Spanja, il-Portugall u l-Irlanda, fejn uffiċjali tal-pulizija jiffaċċjaw restrizzjonijiet fl-affiljazzjoni u l-attivitajiet tagħhom fi ħdan trade unions. Il-petizzjonanta tistqarr li r-restrizzjonijiet fuq id-dritt tal-istrajkjar għandhom jiġu interpretati b'mod restrittiv u tallega li l-Istati Membri ma tawx raġunijiet konvinċenti għalfejn teżisti projbizzjoni assoluta fuq id-dritt tal-istrajkjar għall-uffiċjali tal-pulizija. Il-petizzjonanta ssostni wkoll li l-uffiċjali tal-pulizija ma jingħatawx l-istess drittijiet tas-saħħa u sikurezza bħal ħaddiema oħra skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol. Hija tistqarr li l-uffiċjali tal-pulizija huma aktar esposti għal mard relatat max-xogħol bħad-dipressjoni, il-PTSD u stress, u hija mħassba dwar in-nuqqas ta' tagħmir u taħriġ xierqa. Il-petizzjonanta tirrakkomanda li l-uffiċjali tal-pulizija jiġu inklużi fil-leġiżlazzjoni kollha rilevanti li hija relatata mal-protezzjoni tal-ħaddiema (id-Direttiva 89/391/KEE u d-Direttiva 2009/104/KE) u li trid tiġi adottata leġiżlazzjoni tal-UE li tindirizza b'mod speċifiku lill-uffiċjali tal-pulizija.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international