Zusammenleben

Dėl socialinių teisių, teisės streikuoti bei policijos pareigūnų sveikatos ir saugos

European Confederation of Police
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
32 Supporters 32 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėja yra susirūpinusi dėl nepakankamai įgyvendinamų policijos pareigūnų socialinių teisių. Peticijos pateikėja teigia, kad keletas valstybių narių apribojo ar net uždraudė policijos pareigūnams naudotis pagrindinėmis teisėmis, tokiomis kaip saviraiškos laivė, susirinkimų ir asociacijų laisvė, teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė, taip pat darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas. Ji konkrečiai nurodo Ispanijos, Portugalijos ir Airijos policijos pajėgas, kuriose policijos pareigūnai patiria apribojimus jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje. Peticijos pateikėja aiškina, kad teisės streikuoti apribojimai turėtų būti aiškinami siaurai ir teigia, kad valstybės narės nenurodė įtikinamų priežasčių, kodėl policijos pareigūnams visiškai draudžiama streikuoti. Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad kitaip nei numatyta Tarybos direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo policijos pareigūnams nesuteikiamos tokios pat sveikatos apsaugos ir darbuotojų saugos teisės, kaip kitiems darbuotojams. Ji aiškina, kad policijos pareigūnai labiau linkę sirgti su darbu susijusiomis ligomis, tokiomis, kaip depresija, potrauminio streso sutrikimai ir stresas, ir ji yra susirūpinusi dėl to, kad trūksta tinkamos įrangos ir mokymų. Peticijos pateikėja rekomenduoja policijos pareigūnus įtraukti į visus teisės aktus, susijusius su darbuotojų apsauga (direktyva 89/391/EEB ir direktyva 2009/104/EB) ir priimti konkrečiai policijos pareigūnams skirtą ES teisės aktą.

Thank you for your support, European Confederation of Police

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international