Tiere

Z dwoma podpisami, w sprawie dobrostanu pszczół miodnych 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję jest rolnikiem i wraz z żoną prowadzi pasiekę ekologiczną. W swojej codziennej pracy napotyka wiele utrudnień związanych z brakiem unormowań prawnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących konieczności zachowania dobrostanu pszczoły miodnej i ochrony pasieczysk. Zdaniem składającego petycję zagrożenia dla tych owadów wiążą się nie tylko z chemizacją rolnictwa, lecz także z brakiem uwzględniania dobrostanu pszczoły miodnej. Pszczoły są bowiem hodowane przez człowieka, który powinien zapewniać im co najmniej racje pożywienia. Brak dobrostanu powoduje wiele patologii i zagrożeń opisanych w petycji. Składający petycję zaproponował też unormowania prawne w celu ochrony pasieczysk, zachowania bioróżnorodności i zapewnienia dobrostanu pszczół miodnych.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now