Tiere

Z dwoma podpisami, w sprawie dobrostanu pszczół miodnych 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję jest rolnikiem i wraz z żoną prowadzi pasiekę ekologiczną. W swojej codziennej pracy napotyka wiele utrudnień związanych z brakiem unormowań prawnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących konieczności zachowania dobrostanu pszczoły miodnej i ochrony pasieczysk. Zdaniem składającego petycję zagrożenia dla tych owadów wiążą się nie tylko z chemizacją rolnictwa, lecz także z brakiem uwzględniania dobrostanu pszczoły miodnej. Pszczoły są bowiem hodowane przez człowieka, który powinien zapewniać im co najmniej racje pożywienia. Brak dobrostanu powoduje wiele patologii i zagrożeń opisanych w petycji. Składający petycję zaproponował też unormowania prawne w celu ochrony pasieczysk, zachowania bioróżnorodności i zapewnienia dobrostanu pszczół miodnych.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now