Villkorslös basinkomst. (VBI) Utforskning av en väg mot emancipatorisk (frigörande) välfärdsvillkor i EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Att fråga kommissionen om att främja samarbetet mellan medlemstaterna (i förhållande till artikel 156 i TEUF), i det att siktet blir inställt på att utforska VBI som ett redskap till att förbättra deras respektive socialförsäkringssystem. I det långa loppet är målet att erbjuda en obetingad rätt för envar person i EU som en individ, till att få hans/hennes materiella behov uppfyllda för att säkra ett värdigt liv som anges i EU-fördragen, och att stärka deltagandet i samhället genom VBI. På kort sikt bör initiativ såsom ”pilotstudier” (artikel 156 i TEUF) och undersökning av olika modeller av VBI (EP resolution 2010/2039(INI) § 44) drivas av EU

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now