Χωρίς Όρους Βασικό Εισόδημα – Ερευνώντας έναν δρόμο προς την χειραφέτηση της πρόνοιας στην Ε.Ε.

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Ζητάμε από την Επιτροπή, να στηρίξει την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 156 TFEU) στοχεύοντας στην διερεύνηση του Χωρίς Όρους Βασικού Εισοδήματος σαν εργαλείο για την βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να προσφέρουμε σε κάθε κάτοικο της Ε.Ε. το χωρίς όρους δικαίωμα ως άτομο να έχει καλυμμένες τις βασικές του υλικές ανάγκες για να εξασφαλίζει μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ορίζεται από τις συνθήκες της Ε.Ε. και να ενεργοποιήσουμε την χειραφέτηση στην κοινωνία υποστηριζόμενη από το Βασικό Εισόδημα. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να προωθηθούν από την Ε.Ε. πρωτοβουλίες όπως «πιλοτικές μελέτες» (άρθρο 156 TFEU) και εξέταση διαφορετικών μοντέλων του Βασικού Εισοδήματος (απόφαση EP 2010/2039(INI) §44) .

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now