Безусловен Базов Доход (ББД) – Изследване на възможността за еманципирани социални условия на живот в ЕС

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Запитване към Комисията с цел насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки (според чл. 156 от ДФЕС) за проучване на Безусловния Базов Доход (ББД) като инструмент за подобряване на съответните им системи за социална политика. В дългосрочен план, целта е да се предостави на всеки човек в ЕС безусловното право като индивид, да може да посрещне своите материални потребности, да се осигури достоен живот, както е посочено от договорите на ЕС и да се даде възможност на участието му в обществото чрез въвеждането на ББД. В краткосрочен план, от ЕС следва да се насърчават инициативи като "пилотни изследвания" , (чл. 156 от ДФЕС) и разглеждането на различни модели на ББД (резолюция на ЕП 2010/2039 (INI) § 44).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now