Tingimusteta põhisissetulek - otsitakse teed sõltuvussuhetest vabastavate sotsiaaltingimusteni Euroopa Liidus

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Euroopa Komisjonil palutakse edendada liikmesmaade koostööd (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (TFEU) artiklile 156) eesmärgiga teha kindlaks, milliseid võimalusi annab tingimusteta põhisissetulek (Unconditional Basic Income, UBI) liikmesriikidele oma sotsiaalkindlustussüsteemi paremaks muutmiseks. Pikas perspektiivis on eesmärk anda UBI toel igale isikule Euroopa Liidus tingimusteta õigus niisugusele elatustasemele, mis tagaks talle kui üksikisikule inimväärse elu vastavalt EL lepingutes sätestatule, samuti soodustaks tema osalemist ühiskonnaelus. Lähiperspektiivis peaks Euroopa Liit korraldama pilootuuringuid (Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel 156) ning uurima tingimusteta põhisissetuleku võimalikke mudeleid (Euroopa Parlamendi resolutsioon 2010/2039(INI) §44).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now