Univerzalni temeljni dohodek (UTD) – Raziskovanje možnosti in pogojev emancipatorne socialne države

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Komisijo prosimo, da spodbudi sodelovanje med državami članicami (glede na člen 156 PDEU ) pri raziskovanja možnosti Univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) z namenom izboljšanja obstoječih sistemov socialne varnosti. Dolgoročni cilj je s pomočjo uvedbe Univerzalnega temeljnega dohodka vsaki osebi v EU brezpogojna zagotoviti pravico do zadovoljitve materialnih potreb na človeka dostojnem nivoju, kot je to zapisano v pogodbah EU, in vse opolnomočiti za vključenost v družbo. Na kratko, pobude, kot so »pilotske študije« (člen 156 PDEU) in raziskovanje različnih modelov UTD (resolucija EP 2010/2039(INI) §44) bi morala EU spodbujati.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now