Bezpodmínečný základní příjem (BZP) – prozkoumání cesty k emancipačním podmínkám sociálního zabezpečení v EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Žádost ke komisi o podporu spolupráce mezi členskými státy (podle čl. 156 ZFEU) s ohledem na prozkoumání Bezpodmínečného základního příjmu (BZP) jako nástroje na zlepšení jejich současných systémů sociálního zabezpečení. Z dlouhodobého hlediska je cílem garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života, jak se uvádí ve smlouvách Evropské Unie, a posílit jejich společenskou účast zavedením bezpodmínečného základního příjmu. Z krátkodobého hlediska jde o to, aby Evropská Unie podpořila iniciativy jako např. “pilotní studie” (čl.156 SFEU) a vyzkoušení různých modelů BZP (EP-rezoluce 2010/2039 (INI)§44).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now