Ubetinget basisindkomst (UBI) - udforskning af en vej til frigørende velfærdsvilkår i EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

At bede Kommissionen om at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne (i henhold til artikel 156 i TEUF), idet der tages sigte på at udforske UBI som et redskab til at forbedre de respektive staters sociale sikringsordninger. I det lange løb er målet at tilbyde enhver borger i EU en ubetinget ret til som individ at få sine materielle behov opfyldt for at sikre et værdigt liv som angivet i EU-traktaterne og at styrke deltagelse i samfundet gennem indførelse af UBI. På kort sigt bør initiativer såsom "pilot-studier" (artikel 156 i TEUF) og undersøgelse af forskellige modeller af UBI (EP beslutning 2010/2039 (INI) § 44) fremmes af EU.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now