Success

Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!

Petition is directed to
Europeiska kommissionen
1,659,543 supporters 1,659,543 in European Union

The petition is accepted.

1,659,543 supporters 1,659,543 in European Union

The petition is accepted.

  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vi inbjuder Europeiska kommissionen att väcka förslag om lagstiftning som förverkligar den av Förenta nationerna erkända mänskliga rättigheten till vatten och sanitet, och främjar försörjning av vatten och sanitet som oumbärliga offentliga tjänster för alla. EU:s lagstiftning skall kräva att regeringar säkerställer och erbjuder alla medborgare tillräckligt, rent dricksvatten och sanitet. Vi fordrar att: 1. EU:s institutioner och medlemsstater åläggs trygga att alla invånare åtnjuter rätten till vatten och sanitet. 2. Vattenförsörjning och ledning av vattenresurser inte blir föremål för ”inremarknadsregler” och att vattentjänster undantas från liberalisering. 3. EU ökar sina insatser att åstadkomma allmän tillgång till vatten och sanitet.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now