Success

Voda a sanitácia sú ľudské práva! Voda je verejný statok, nie tovar!

petitioner
Petition is directed to
Európska komisia
1,659,543 1,659,543 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Prizývame Európsku komisiu k návrhu legislatívy, ktorá by uznávala ľudské práva na vodu a kanalizáciu tak, ako to uznáva OSN, a presadzovala poskytovanie vody a kanalizácie ako základné verejné služby pre všetkých. Legislatíva EÚ musí vyžadovať od vlád, aby všetkým svojim občanom v dostatočnom množstve zabezpečili čistú pitnú vodu a sanitáciu. Naliehame, aby: 1. inštitúcie a členské štáty EÚ boli povinné zabezpečiť všetkým svojim obyvateľom právo na vodu a sanitáciu. 2. zásobovanie vodou a manažment vodných zdrojov nepodliehal “ pravidlám vnútorného trhu” a aby boli vodohospodárske služby vylúčené z liberalizácie. 3. EÚ zvyšovala snahy o dosiahnutie všeobecnej dostupnosti k vode a sanitácií.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now