Success

Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!

petitioner
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
1,659,543 1,659,543 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Kutsume Euroopa Komisjoni üles tegema ettepanekut seadusandluse sisse viimiseks, mis rakendaks vee ja kanalisatsiooni käsitlemise inimõigusena, nagu neid tunnustab ÜRO ning mis toetaks vee ja kanalisatsiooniteenuste pakkumist kõigile kättesaadavate avalike põhiteenustena. Euroopa Liidu tasandi seadusandlusega tuleb valitsustele panna kohustus varustada kõiki kodanikke piisava puhta joogivee ja kanalisatsiooniga. Kutsume üles: 1. kohustama Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike tagama kõigi enda elanike õigust veele ja kanalisatsioonile; 2. tagama, et veeressursside tarnimine ja haldus ei oleks "siseturu reeglite" meelevallas ning veeteenuseid ei liberaliseeritaks; 3. suurendama Euroopa Liidu pingutusi tagamaks universaalset juurdepääsu veele ja kanalisatsioonile.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now