Success

Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!

petitioner
Petition is directed to
Европейска комисия
1,659,543 1,659,543 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Каним Европейската комисия до предложи законодателство, което да реализира човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия, както са признати от Обединените нации, и да насърчава предоставянето на вода и санитарно-хигиенни условия като основни обществени услуги за всички. Законодателството на ЕС трябва да изисква от правителствата да гарантират и снабдяват всички граждани с достатъчно и чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия. Ние настояваме: 1. Институциите на ЕС и страните-членки да бъдат задължени да гарантират, че всички жители ще се ползват от правото на вода и санитарно- хигиенни условия. 2. Снабдяването с вода и управлението на водните ресурси да не бъдат предмет на “правилата на вътрешния пазар” и водните услуги да бъдат изключени от либерализация. 3. ЕС да увеличи своите усилия за постигане на всеобщ достъп до вода и санитарно-хигиенни условия.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now