Success

Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!

Anne-Marie PERRET
Petition is directed to
Европейска комисия
1.659.543 Supporters 1.659.543 in Europäische Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Каним Европейската комисия до предложи законодателство, което да реализира човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия, както са признати от Обединените нации, и да насърчава предоставянето на вода и санитарно-хигиенни условия като основни обществени услуги за всички. Законодателството на ЕС трябва да изисква от правителствата да гарантират и снабдяват всички граждани с достатъчно и чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия. Ние настояваме: 1. Институциите на ЕС и страните-членки да бъдат задължени да гарантират, че всички жители ще се ползват от правото на вода и санитарно- хигиенни условия. 2. Снабдяването с вода и управлението на водните ресурси да не бъдат предмет на “правилата на вътрешния пазар” и водните услуги да бъдат изключени от либерализация. 3. ЕС да увеличи своите усилия за постигане на всеобщ достъп до вода и санитарно-хигиенни условия.

Thank you for your support, Anne-Marie PERRET

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international