Success

Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!

Anne-Marie PERRET
Petition is directed to
Eiropas Komisija
1.659.543 Supporters 1.659.543 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus, kas īsteno cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, un veicina ūdens un sanitārijas nodrošināšanu kā svarīgu sabiedrisko pakalpojumu, kas pieejams visiem. ES likumdošanā jāizvirza prasība valdībām ar likumu paredzēt un nodrošināt visus pilsoņus ar pietiekami daudz un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju.

Mēs pieprasām, lai:

  1. ES iestādēm un dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka visi iedzīvotāji bauda tiesības uz ūdeni un sanitāriju.
  2. Ūdens apgādes un ūdens resursu apsaimniekošanas noteikumi neattiecas uz „iekšējā tirgus noteikumiem” un lai uz ūdens pakalpojumiem neattiecas liberalizācija.
  3. ES paplašina pasākumus, lai panāktu vispārēju piekļuvi ūdenim un sanitārijai.
Thank you for your support, Anne-Marie PERRET

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now