Success

Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!

petitioner
Petition is directed to
Eiropas Komisija
1,659,543 1,659,543 in European Union
The petition is accepted.
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Success

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus, kas īsteno cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, un veicina ūdens un sanitārijas nodrošināšanu kā svarīgu sabiedrisko pakalpojumu, kas pieejams visiem. ES likumdošanā jāizvirza prasība valdībām ar likumu paredzēt un nodrošināt visus pilsoņus ar pietiekami daudz un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju.

Mēs pieprasām, lai:

  1. ES iestādēm un dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka visi iedzīvotāji bauda tiesības uz ūdeni un sanitāriju.
  2. Ūdens apgādes un ūdens resursu apsaimniekošanas noteikumi neattiecas uz „iekšējā tirgus noteikumiem” un lai uz ūdens pakalpojumiem neattiecas liberalizācija.
  3. ES paplašina pasākumus, lai panāktu vispārēju piekļuvi ūdenim un sanitārijai.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now