“Taisnīga transporta nozare Eiropā — vienlīdzīga attieksme pret visiem transporta nozarē strādājošajiem”

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Leģislatīvo un neleģislatīvo aktu priekšlikumi godīgas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai dažādās transporta nozarēs strādājošajiem. Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Taisnīga transporta nozare Eiropā” mērķis ir izbeigt tādu nepieņemamu uzņēmējdarbības praksi, kas izraisa sociālo un algu dempingu. Mēs aicinām Eiropas Komisiju nodrošināt godīgu konkurenci dažādajās transporta nozarēs un garantēt vienlīdzīgu attieksmi pret darba ņēmējiem (ievērojot vienlīdzīgas darba samaksas un vienlīdzīgu darba apstākļu principu), neatkarīgi no izcelsmes valsts.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now