Õiglane transport Euroopas – kõigi transporditöötajate võrdne kohtlemine

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud ettepanekud õiglase konkurentsi ja töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks eri transpordiliikide lõikes. Euroopa kodanikualgatuse „Õiglane transport Euroopas” eesmärk on lõpetada vastuvõetamatute äritavade kasutamine, mille tulemuseks on sotsiaalne ja palgadumping. Kutsume Euroopa Komisjoni üles tagama õiglase konkurentsi eri transpordiliikide lõikes ja töötajate võrdse kohtlemise (seoses võrdsete palga- ja töötingimustega) sõltumata nende päritoluriigist.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now