Seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud ettepanekud õiglase konkurentsi ja töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks eri transpordiliikide lõikes.

Reason

Euroopa kodanikualgatuse „Õiglane transport Euroopas” eesmärk on lõpetada vastuvõetamatute äritavade kasutamine, mille tulemuseks on sotsiaalne ja palgadumping. Kutsume Euroopa Komisjoni üles tagama õiglase konkurentsi eri transpordiliikide lõikes ja töötajate võrdse kohtlemise (seoses võrdsete palga- ja töötingimustega) sõltumata nende päritoluriigist.

Thank you for your support, Lars Lindgren from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.