«Η Ευρώπη των δίκαιων μεταφορών - Ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων στις μεταφορές»

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις υπέρ του δίκαιου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Σκοπός της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Η Ευρώπη των δίκαιων μεταφορών» είναι η κατάργηση των απαράδεκτων επαγγελματικών ηθών που γεννούν συνθήκες κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει για την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στις διάφορες μορφές συγκοινωνιών και να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση των εργαζομένων (με σεβασμό στην αρχή των ίδιων απολαβών και συνθηκών εργασίας) του κλάδου, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now