Νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις υπέρ του δίκαιου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Reason

Σκοπός της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Η Ευρώπη των δίκαιων μεταφορών» είναι η κατάργηση των απαράδεκτων επαγγελματικών ηθών που γεννούν συνθήκες κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει για την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στις διάφορες μορφές συγκοινωνιών και να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση των εργαζομένων (με σεβασμό στην αρχή των ίδιων απολαβών και συνθηκών εργασίας) του κλάδου, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής.

Thank you for your support, Lars Lindgren from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.