Spravedlivá doprava v Evropě – rovné zacházení pro všechny pracovníky v dopravě

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Legislativní a nelegislativní návrhy k zaručení spravedlivé hospodářské soutěže a rovného zacházení s pracovníky v různých druzích dopravy Cílem evropské občanské iniciativy Spravedlivá doprava v Evropě je zastavit nepřijatelné obchodní praktiky, které vedou k sociálnímu a mzdovému dumpingu. Žádáme Evropskou komisi, aby zajistila spravedlivou hospodářskou soutěž v různých druzích dopravy a zaručila rovné zacházení s pracovníky (v souladu se zásadou rovné mzdy a rovných pracovních podmínek), nezávisle na zemi původu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now