Spravodlivá doprava v Európe – rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov v doprave

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Legislatívne a nelegislatívne návrhy na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi v rôznych druhoch dopravy. Cieľom európskej iniciatívy občanov s názvom „Spravodlivá doprava v Európe“ je skoncovať s neprijateľnými obchodnými postupmi, ktorých výsledkom je sociálny a mzdový dumping. Vyzývame Európsku komisiu, aby zabezpečila spravodlivú hospodársku súťaž v rôznych druhoch dopravy a zaručila rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi (pokiaľ ide o zásady rovnakého odmeňovania a pracovné podmienky), nezávisle od krajiny pôvodu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now