Teisingas Europos transportas – vienodas požiūris į visus transporto darbuotojus

Petitioner not public
Petition is directed to
Europos Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Pasiūlymai dėl teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodą požiūrį į skirtingų transporto rūšių darbuotojus. Europos piliečių iniciatyvos „Teisingas Europos transportas“ tikslas yra nutraukti nepriimtiną verslo praktiką, kuri lemia socialinį ir atlyginimų dempingą. Raginame Europos Komisiją užtikrinti sąžiningą skirtingų transporto rūšių konkurenciją ir užtikrinti vienodą požiūrį į darbuotojus (dėl vienodo darbo užmokesčio principo ir darbo sąlygų), nepriklausomai nuo jų kilmės šalies.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now