Fair transport i Europa – ligebehandling af alle transportarbejdstagere

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige forslag med henblik på at sikre rimelig konkurrence og ligebehandling af arbejdstagere i de forskellige transportformer. Målsætningen for det europæiske borgerinitiativ "Fair transport i Europa" er at sætte en stopper for uacceptable forretningsmetoder, som resulterer i social dumping og løndumping. Vi opfordrer Kommissionen til at sikre rimelig konkurrence i de forskellige transportformer og ligebehandling af arbejdstagere (under overholdelse af princippet om lige løn- og arbejdsvilkår) uafhængigt af oprindelseslandet.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now