Lainsäädäntö- ja muita ehdotuksia, joilla varmistetaan terve kilpailu ja työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu eri liikennemuodoissa.

Reason

"Oikeudenmukaisen liikenteen Eurooppa" -kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa sopimattomat liiketoimintatavat, jotka johtavat sosiaaliseen polkumyyntiin ja palkkojen polkemiseen. Vaadimme Euroopan komissiota varmistamaan terveen kilpailun eri liikennemuodoissa ja takaamaan työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun (samapalkkaisuuden ja samanlaisten työolojen periaatetta noudattaen) heidän kotimaastaan riippumatta.

Thank you for your support, Lars Lindgren from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.