„Справедлив европейски транспорт – еднакво третиране на всички работници в транспорта“

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Законодателни и незаконодателни предложения за осигуряване на лоялна конкуренция и равнопоставено третиране на работниците в различните видове транспорт. Целта на ЕГИ „Справедлив европейски транспорт“ е да се сложи край на неприемливи бизнес практики, които водят до социален дъмпинг и дъмпинг на възнагражденията. Призоваваме Европейската комисия да гарантира лоялната конкуренция в различните видове транспорт, както и равнопоставеното третиране на работниците (по отношение на принципа на равното заплащане и еднаквите условия на труд).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now