Civil rights

Registratie van conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen

Petition is directed to
Europese Commissie
10,974 supporters

Collection finished

10,974 supporters

Collection finished

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 01 Jan 2024
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

De EU-autoriteiten moeten erkennen dat conservators van zaden belangrijk zijn voor de instandhouding van rassen en hen vrijstellen van fytosanitaire (gewasbescherming) registratie. Sommige conservators in Europa hebben het bewaren van zaden al opgegeven. Zij kunnen niet langer op een legale manier zaden of ander plantaardig teeltmateriaal ter beschikking stellen, en zij willen dat ook niet illegaal doen. Toch is de instandhouding van de diversiteit van cultuurgewassen in de meeste Europese landen afhankelijk van dergelijke individuele conservators.
Met haar gewasbeschermingsverordening wil de EU de verspreiding van schadelijke organismen aan banden leggen door de gewasbeschermingsdiensten toe te staan overal naar virussen, bacteriën, schimmels of insecten te zoeken. Dat geldt ook voor tuinen van conservators die diversiteit beogen, en die via webwinkels zeldzaam plantaardig teeltmateriaal delen met belangstellenden. De EU heeft een paar jaar geleden een geavanceerd controlesysteem opgezet. Zij herziet momenteel haar regels inzake webwinkels. Daarom roepen voorvechters van diversiteit het publiek op om te helpen.
Het is niet de bedoeling van deze verordening om algemene controle te houden bij hobbytuinders. Personen die de biodiversiteit van gekweekte planten in stand houden en webwinkels gebruiken, om gelijkgestemden te bereiken, moeten zich nu echter wel laten registreren. Dit zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de meerderheid van de conservators in de meeste EU-landen. Geregistreerde personen en organisaties moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen, zoals: op de hoogte zijn van de EU-regelgeving, zorgen voor traceerbaarheid en de uitroeiing mogelijk maken van planten die drager blijken te zijn van schadelijke organismen. Zij kunnen ook een erkend bedrijf betalen om dit te doen. Voor sommige planten die bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde plagen, waaronder tomaten en bonen, moeten plantenpaspoorten worden afgegeven bij elke verkoop via de webshop.
Ondanks de goede bedoelingen - een betere gezondheid van de planten - ligt aanzienlijke schade aan de diversiteit in het verschiet. Door de geringe omzet zouden extra administratiekosten de prijs van rassenzaad aanzienlijk meer doen stijgen dan voor commercieel bulkzaad. Een kostendekkende regeling zou niet helpen, want zelfs dit betekent extra administratie. Ook een "lichtere regelgeving", zoals door sommigen wordt voorgesteld, zou niet helpen, omdat het nog steeds de registratie zou vereisen van mensen die zich bezighouden met het behoud van diversiteit. Conservators hebben noch de tijd noch het geld voor extra administratie. Zij houden de planten en eventuele schadelijke organismen reeds nauwlettend in het oog, aangezien zij geen enkele plant waarvan zij zaad hebben geoogst, willen verliezen. Alleen exploitanten met betaald personeel zijn er tot dusver in geslaagd om aan sommige wettelijke eisen te voldoen.
De diversiteit van cultuurgewassen zou maatschappelijk ontworteld raken als zij in heel Europa alleen door een handvol organisaties met betaalde krachten in stand zou worden gehouden. De lokale inzet van veel mensen voor het behoud van de diversiteit aan rassen moet een sociale beweging zijn en blijven. Er zijn veel tuinen nodig met veel mensen die het levende, plaatselijk aangepaste culturele erfgoed liefhebben, verzorgen en ontwikkelen en het doorgeven aan de volgende generatie. Wie zou zich hiervoor inzetten als er dure zaden moesten worden gekocht en aan een officiële registratieplicht moest worden voldaan?

Reason

Het vermeerderen van rassen voorkomt plagen in plaats van ze chemisch te bestrijden. Het behoud van een gezonde bodem, gemengde teelten, vruchtwisseling en een omgeving die de van nature voorkomende nuttige insecten versterkt, dragen allemaal bij aan de vitaliteit en het aanpassingsvermogen van traditionele rassen. Dankzij hun brede genetische basis kunnen deze variëteiten goed tegen stress. Een goed voorbeeld is de Duitse appelsoort "Edelborsdorfer", die al 600 jaar vrij is van schurftziekte, de belangrijkste ziekte in de Europese commerciële appelteelt.
Het feit dat oude rassen geen moderne "resistentiegenen" hebben, is nauwelijks een nadeel. Dergelijke resistentiegenen zijn afzonderlijke genen die kunnen worden overwonnen door schadelijke organismen die zich eraan aanpassen. Monoculturen geven plagen alle ruimte om zich te vermenigvuldigen en soms om nieuwe variëteiten te vormen en te verspreiden. Zelfs rassen met een grote diversiteit kunnen worden aangetast.
Rassen met een grote diversiteit worden echter niet altijd ziek wanneer er plagen aanwezig zijn. Het uitroeien van deze gezonde planten zou een ernstige vergissing zijn als de EU-verordening werkelijk tot doel heeft de gezondheid van planten te verbeteren.
Sommige conservators hebben niet alleen hun webwinkels opgeheven, maar hebben ook hun activiteiten stopgezet. Zonder webwinkels, met name voor de verkoop van tomaten- en bonenzaad, zou de teelt van vele variëteiten en vele andere soorten worden gereduceerd tot een fractie van wat vandaag in tuinen en op velden wordt geteeld. Tomaten en bonen worden beschouwd als "de ambassadeurs van de diversiteit" vanwege hun gemakkelijke vermeerdering, de grootte van aantal variëteiten en hun aantrekkelijkheid. In hun kielzog zou de kweek van talrijke variëteiten en vele andere soorten worden teruggebracht tot een fractie van wat vandaag in tuinen en velden terug te vinden is.
Verscheidenheid van rassen is een noodzaak en een kans, geen groot risico, zoals sommigen beweren. Conservatoren, ook al maken ze gebruik van webwinkels, moeten volgens de Plantenbeschermingsverordening EU 2016/2031 onmiddellijk en volledig worden vrijgesteld van een officiële registratieplicht, anders kan het de instandhouding van diversiteit diep schaden en draagt het weinig bij aan het voorkomen van gewasbeschermingsproblemen in de EU.
Zie ook: https://www.openpetition.eu/petition/online/free-seed-exchange-for-savers-of-seed-diversity

Thank you for your support, Luc Van Dooren from Wommelgem
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now