Civil rights

Registrering og kontrol af udbydere af Frøsamlersorter vil begrænse udbuddet af sorter

Petition is directed to
European Commission
10,974 supporters

Collection finished

10,974 supporters

Collection finished

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 01 Jan 2024
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

EU's myndigheder bør anerkende, at Frøsamlerne er vigtige for bevarelsen af sorter, og fritage dem for plantesundhedscertifikater.
Nogle af Frøsamlerne i Europa har allerede opgivet, at gemme frø. De kan ikke længere fortsætte med at stille frø eller andet planteformeringsmateriale til rådighed på lovlig vis, og de ønsker ikke at gøre det ulovligt.
 
Bevarelsen af de dyrkede planters diversitet i de fleste europæiske lande afhænger imidlertid af sådanne individuelle Frøsamleres virke.
Med Plantesundhedsforordningen har EU til hensigt at kontrollere spredningen af plantesygdomme ved at give Plantesundhedskontrollører
 mulighed for at søge overalt efter virus, bakterier, svampe eller insekter, selv i haver og lokaler tilhørende Frøsamlerne, der deler sjældne frø og planteformeringsmaterialer via webshops, med ligesindede personer med interesse for bevaring af plantearv.
 EU indførte for et par år siden et omfattende kontrolsystem. EU er i øjeblikket ved at revurdere bestemmelserne, der vedrører Internetbutikker der sælger frø. Dette bør få alarmklokkerne til at ringe hos Frøsamlerne.
 
 Det er ikke hensigten med denne forordning, at foretage en generel kontrol af hobbygartnere. Men personer, der bevarer biodiversiteten hos dyrkede planter og bruger webshops til at nå ud til ligesindede, skal nu registrere sig. Dette vil sandsynligvis berøre størstedelen af Frøsamlerne i de fleste EU-lande.
Registrerede personer og organisationer skal opfylde visse forpligtelser, såsom: at kende EU-reglerne, sikre sporbarhed og tillade udryddelse af planter, der viser sig at bære skadedyr. De kan også betale en autoriseret operatør for at gøre det for dem. For nogle planter, der er særligt modtagelige for visse skadedyr, bl.a. tomater og bønner, skal der udstedes plantepas for hvert salg i en webshop.
 
 Da frøpartierne er meget små vil ekstra administrationsomkostninger øge prisen på frø af forskelligartet oprindelse (frøsamlersorter) betydeligt mere end for massefremstillede kommercielle frøsorter. En ordning med omkostningsdækning ville ikke hjælpe, fordi selv dette ville betyde ekstra administration. En "lettere regulering", som nogle har foreslået, ville heller ikke hjælpe, da det stadig ville kræve registrering af personer, der beskæftiger sig med bevarelse af mangfoldigheden. Frøsamlerne har hverken tid eller penge til ekstra administration. De har allerede planter og eventuelle skadedyr under nøje overvågning, da de ikke ønsker at miste planter, som de har valgt at høste frø fra.Kun operatører med lønnet personale har hidtil været i stand til at klare nogle af lovkravene.
 
Det ville imidlertid være en trussel mod Frøsamlersorters mangfoldighed,
hvis der i hele Europa kun er en lille gruppe med lønnet personale der opformerer Frøsamlersorter.Mange menneskers lokale engagement i dyrkningen af plantearterne skal fortsat være en bevægelse i samfundet. Det kræver mange haver og mange mennesker at elske, pleje og udvikle den levende kulturarv, der er tilpasset de lokale forhold, og derefter overdrage den til den næste generation.Hvem ville engagere sig, hvis der allerede fra starten var behov for dyre frø og officiel registrering?

Reason

Frøsamlerne forebygger snarere end fremmer skadedyr. De sørger for sunde jorde med blandet dyrkning, vekseldrift, et miljø, der styrker naturligt forekommende gavnlige rovdyr og dermed også øger planternes vitalitet og tilpasningsevne.Med deres brede genetiske basis er forskellige sorter i stand til at modstå stress. Et godt eksempel er den tyske æblesort "Edelborsdorfer", som i 600 år har været fri for skader fra skurv, den vigtigste sygdom i den europæiske kommercielle æbledyrkning.
 
Det er næppe en ulempe, at gamle sorter ikke har moderne "resistensgener". Sådanne resistensgener er enkeltgener, som kan knækkes af skadedyr eller sygdomme, der tilpasser sig dem. Monokulturer tilskynder skadedyr til at formere sig og undertiden udvikle og sprede nye varianter. Selv heterogene sorter kan blive påvirket.
 
 Heterogene sorter påvirkes dog ofte ikke af tilstedeværelsen af virus eller andre skadedyr. Det ville være en alvorlig fejl, at udrydde disse sunde planter (heterogene sorter), hvis EU-forordningen virkelig har til formål at forbedre plantesundheden.
 
 Nogle Frøsamlere har ikke blot lukket deres webbutikker, men har også indstillet deres aktiviteter. Uden webshops ville især salget af tomat- og bønnefrø, der på grund af deres betydning og tiltrækningskraft kaldes "mangfoldighedsdiplomater", være reduceret til en brøkdel af det, der i dag dyrkes i haver og på marker.Det er sandsynligt, at mangfoldigheden vil lide endnu større skade, hvis Frøsamlere ikke straks og fuldstændigt fritages fra den officielle registreringspligt i henhold til forordning (EU) 2016/2031 om plantesundhed.
 
 Heterogene sorter er en nødvendighed, ikke en risiko, som nogle hævder. At pålægge de Frøsamlere, der bruger webshops, en registreringspligt kan være til stor skade for bevarelsen af mangfoldigheden og bidrager ikke i særlig høj grad til, at undgå plantesundhedsproblemer i EU.
Se også:
 https://www.openpetition.eu/petition/online/free-seed-exchange-for-savers-of-seed-diversity
 
Tak for din støtte.
 Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. 

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters,

  The EU Commission is conducting a consultation on the planned reform of EU seed law. The first legislative proposal is expected by the end of 2022. Citizens and organisations, whether in the EU or outside the EU, can participate in the consultation until 27 March 2022.

  The Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. provides information about its response, as straightforward as possible, see
  kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/how-participate-consultation-eu-seed-law-until-27-march-2022

  In Sweden, over 1000 citizens have already taken part, although it takes some effort. High participation despite hurdles - this would be a great start for the already very controversial reform process.

  Please join in!

  Kind... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now