Civil rights

KONIECZNOŚĆ REJESTRACJI NISZCZY BIORÓŻNORODNOŚĆ!

Petition is directed to
European Commission
10,974 supporters

Collection finished

10,974 supporters

Collection finished

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 01 Jan 2024
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Wiele osób, które zajmowały się zachowywaniem nasion starych odmian roślin już zrezygnowało z tej działalności. Nie mogą oni już w żaden sposób legalnie oferować nasion ani innego materiału rozmnożeniowego tych roślin a nie chcą tego robić nielegalnie. Musimy być świadomi, że to właśnie od takich osób, od indywidualnych kolekcjonerów zachowujących nasiona starych, amatorskich odmian, zależy zachowanie bioróżnorodności upraw w większości krajów europejskich.
Za pomocą rozporządzenia UE 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, Unia Europejska chce ograniczyć rozprzestrzenianie się organizmów szkodliwych, umożliwiając urzędom ochrony roślin kontrolę i lokalizację źródeł wirusów, bakterii, grzybów lub owadów na całym świecie. W tym, także w ogrodach prywatnych osób, działających na rzecz zachowania bioróżnorodności, które to osoby za pośrednictwem sklepów internetowych dzielą się nasionami z innymi hobbystami zainteresowanymi uprawą starych amatorskich odmian roślin. Kilka lat temu UE wdrożyła zaawansowany system kontroli. Obecnie dokonuje ona ponownej oceny swoich własnych przepisów. Dlatego działacze na rzecz bioróżnorodności apelują o pomoc do społeczeństwa.
Kontrolowanie ogrodów hobbystycznych nie jest intencją przepisów wspomnianego rozporządzenia. Jednak, aby móc oferować nasiona roślin objętych jego regulacjami za pośrednictwem sklepów internetowych, ich właściciele muszą spełnić szereg warunków, między innymi warunek rejestracji. Prawdopodobnie dotyczy to większości osób zachowujących nasiona w krajach UE. Zarejestrowane podmioty mają szereg obowiązków, takich jak: znajomość przepisów unijnych, zapewnienie identyfikowalności oraz prowadzenie urzędowo nakazanego niszczenia roślin zarażonych szkodliwymi organizmami. Mogą również zapłacić za to autoryzowanej firmie. W przypadku niektórych roślin, będących szczególnie podatnymi na niektóre choroby i szkodniki, w tym w przypadku pomidorów i fasoli, obowiązujące paszporty roślin muszą być wydawane przy każdej sprzedaży w sklepie internetowym.
Pomimo dobrych intencji – lepszej zdrowotności roślin – pojawiają się znaczące szkody dla bioróżnorodności. Ze względu na niewielki rozmiar produkowanych partii nasion, dodatkowe koszty administracyjne podniosłyby cenę nasion odmian amatorskich znacznie bardziej niż ma to miejsce w przypadku dużych producentów. Zwrot kosztów rejestracji również nie rozwiąże problemu, ponieważ poza tymi kosztami konieczne byłyby nakłady na dodatkową administrację. Będące przedmiotem dyskusji rozwiązania polegające na zmniejszeniu restrykcji również nie rozwiążą problemu. Osoby, które zachowują stare odmiany i dbają o bioróżnorodność nadal musiałyby składać sprawozdania ze swojej działalności. Nie mają na to ani czasu, ani pieniędzy. Zatrudnienie dodatkowych pracowników, w tym administracyjnych, jest poza ich zasięgiem. Sami bardzo uważnie obserwują swoje uprawy i dbają o ich zdrowotność ponieważ nie chcą stracić swoich upraw. Chcą zebrać nasiona z każdej posadzonej rośliny. Sprostanie nowym wymaganiom jest zatem możliwe wyłącznie w przypadku dużych producentów, posiadających pieniądze i odpowiednią liczbę pracowników, którzy wspierają ich w spełnianiu wymogów prawnych.
Bioróżnorodność upraw jest zagrożona i zostanie społecznie wykorzeniona, jeśli w całej Europie będzie chroniona wyłącznie przez garstkę dużych organizacji posiadających odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie. Lokalne zaangażowanie wielu ludzi w troskę o bioróżnorodność uprawianych w naszych ogrodach odmian roślin musi pozostać w gestii całego społeczeństwa. Wymaga to wielu ogrodów i wielu ludzi, którzy kochają to co robią, troszczą się o zachowanie bioróżnorodności i przekazują kolejnym pokoleniom dziedzictwo, jakim są i powinny pozostać dostępne dla każdego nasiona odmian starych i amatorskich. Któż pozostanie zaangażowany, jeśli od samego początku będzie zmuszony do spełnienia obowiązku rejestracji i wysokich opłat z tym związanych?

Reason

Społeczność osób dbających o zachowanie bioróżnorodności poprzez uprawianie amatorskich i starych odmian dba jednocześnie przede wszystkim o zapobieganie występowaniu chorób i szkodników we własnych ogrodach zamiast zwalczać je chemicznie. Utrzymanie zdrowych gleb, prowadzenie mieszanych upraw i płodozmianu oraz zachowywanie środowiska sprzyjającego naturalnie występującym dobroczynnym organizmom, pomaga wykorzystać witalność i zdolności adaptacyjne tradycyjnych odmian roślin. Dzięki swojej szerokiej bazie genetycznej i bioróżnorodności, stare odmiany radzą sobie doskonale ze stresogennymi warunkami środowiskowymi. Dobrym przykładem jest tutaj niemiecka odmiana jabłoni „Edelborsdorfer”, która od 600 lat jest wolna od parcha jabłoni, najważniejszej choroby w europejskiej komercyjnej uprawie jabłoni.
Fakt, iż stare odmiany nie mają nowoczesnych „genów odporności”, nie jest żadną wadą. Takie geny odporności to pojedyncze geny, mogące zostać przezwyciężone przez szkodliwe organizmy, które się do nich przystosowują. Monokultury dają szkodnikom dużo miejsca do rozmnażania się, a z czasem do tworzenia i rozprzestrzeniania się nowych odmian chorób i szkodników. Może to przyczynić się również do atakowania odmian, które do tej pory były odporne.
Stare odmiany często nie są atakowane przez występujące obecnie patogeny. Niszczenie zdrowych roślin tylko dlatego, że w populacji wykryty został patogen byłoby poważnym błędem. Jeżeli więc przedmiotowe rozporządzenie UE naprawdę ma na celu poprawę zdrowia roślin, powinno ono raczej chronić stare odmiany, nie zaś je niszczyć.
Niepokojącym jest, że niektórzy rolnicy i ogrodnicy, którzy do tej pory – często od wielu lat – dbali o zachowanie bioróżnorodności i zabezpieczali materiał rozmnożeniowy roślin dla przyszłych pokoleń, zaczęli już rezygnować z prowadzonej działalności. Zamykają swoje strony internetowe i nie dzielą się nasionami. A bez tego, zwłaszcza bez sprzedaży nasion pomidorów i fasoli, uprawa wielu odmian i wielu innych gatunków będzie zredukowana zaledwie do ułamka tego, co dziś uprawia się w ogrodach i na polach Europy. Pomidory i fasola są uważane za „ambasadorów różnorodności” ze względu na ich łatwe rozmnażanie, dużą liczbę odmian i atrakcyjność konsumpcyjną. Wespół z nimi uprawia się, rozmnaża i sprzedaje również wiele innych gatunków. Ogromne szkody dla różnorodności przyniesie brak reakcji na tą sytuację. Jeśli osoby zachowujące stare amatorskie odmiany roślin nie zostaną natychmiast i całkowicie zwolnieni z obowiązku rejestracji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin należy się obawiać  szeregu negatywnych skutków, które nie sposób będzie odwrócić.
Różnorodność odmian jest koniecznością i szansą, a nie znaczącym ryzykiem, jak się czasem twierdzi. Nałożenie obowiązku rejestracji na osoby zachowujące stare, amatorskie odmiany, które dzielą się nasionami z innymi hobbystami może poważnie zaszkodzić ochronie bioróżnorodności i nie pomoże w uniknięciu problemów ze zdrowiem roślin w UE.
Zobacz również: https://www.openpetition.eu/petition/online/free-seed-exchange-for-savers-of-seed-diversity
Dziękujemy za Twoje wsparcie, Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. z Bonn, Niemcy
 

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of the petition,

  our demands and the many signatures have already achieved something. In December 2021, the EU Commission wrote in a report on the evaluation of the regulations around the plant passport that the evaluation was not clear on the point of web shops, among others, and that more discussion was needed. In particular, there were indications that the administrative burden was too high, the EU Commission reported: ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/legislation/new-eu-plant-health-rules/reports-2021_en

  In the meantime, the EU Commission is taking a closer look at our demands. This emerges from a survey sent to the member states. In Germany, the responsible ministry has carried out a consultation... further

 • Dear supporters,

  The EU Commission is conducting a consultation on the planned reform of EU seed law. The first legislative proposal is expected by the end of 2022. Citizens and organisations, whether in the EU or outside the EU, can participate in the consultation until 27 March 2022.

  The Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. provides information about its response, as straightforward as possible, see
  kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/how-participate-consultation-eu-seed-law-until-27-march-2022

  In Sweden, over 1000 citizens have already taken part, although it takes some effort. High participation despite hurdles - this would be a great start for the already very controversial reform process.

  Please join in!

  Kind... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now