Civil rights

A vetőmagvédők nyilvántartásba vétele súlyosan károsíthatja a diverzitás megőrzését !

Petition is directed to
European Commission
10,974 supporters

Collection finished

10,974 supporters

Collection finished

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 01 Jan 2024
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

Az uniós hatóságoknak be kell látniuk, hogy a magvédők fontosak a diverzitás megőrzése céljából, így mentesíteniük kell őket a növény-egészségügyi nyilvántartásba vétel alól.
 
Egyes európai magvédők már felhagytak a magtermesztéssel. Vetőmagot vagy egyéb növényi szaporítóanyagot már nem tudnak jogszerűen hozzáférhetővé tenni, és nem is kívánják illegálisan.
 
A legtöbb európai országban azonban a növényi sokféleség megőrzése az ilyen egyéni magvédőkön múlik.
 
A növényvédelmi rendelettel az EU célja, hogy megfékezze a kártevők terjedését azáltal, hogy a növényvédelmi hivataloknak jogot formál arra, hogy mindenütt kutathassanak vírusok, baktériumok, gombák vagy rovarok után, beleértve a sokféleségért küzdő, ritka növényszaporító anyagokat az érdeklődőkkel akár webshopokon keresztül is terjesztő kerteket is. Az EU néhány évvel ezelőtt gondosan kidolgozott ellenőrzési rendszert vezetett be. Jelenleg újraértékelik a webáruházakra vonatkozó rendelkezéseiket. Ezért a sokszínűségért kampányolók a nyilvánosság segítségét kérik.
 
A hobbikertészek általános ellenőrzése nem cél. Azoknak azonban, akik a kultúrnövények biológiai sokféleségét őrzik, és webáruházakkal igyekeznek a hasonló gondolkodású emberekhez eljutni, most regisztrálniuk kell. Ez a legtöbb uniós országban a magvédők többségét minden bizonnyal érinti. A nyilvántartásba vett magánszemélyeknek és szervezeteknek számos kötelezettséget kell teljesíteniük, például: ismerniük kell az uniós szabályozásokat, biztosítaniuk kell a nyomon követhetőséget, és el kell végezniük a kártevőt hordozó növények hatóságilag elrendelt megsemmisítését. Fizethetnek egy erre felhatalmazott cégnek is, hogy ezt elvégezze helyettük. Bizonyos kártevőkre különösen érzékeny növényekre, köztük a paradicsomra és a babra, minden egyes webáruházi értékesítéshez növényútlevelet kell kiállítani.
 
A jó szándék - a jobb növényegészségügy - ellenére a sokféleség jelentős károsodása van kilátásban.
 
A tételek kis mérete miatt a további adminisztratív költségek a vetőmagok árát jelentősebben emelné, mint a kereskedelmi forgalomban kapható tömeges vetőmagokét. Egy költségtérítési konstrukció sem segítene, hiszen még ez is plusz adminisztrációval járna. Ezen felül az egyesek által javasolt „enyhébb szabályozás” sem segítene, mivel továbbra is a diverzitás megőrzésével foglalkozó személyek nyilvántartásba vételét követelné meg.
A magvédőknek sem idejük, sem pénzük nincs extra ügyintézésre. Növényeik és lehetséges kártevőik már alapos vizsgálat alatt állnak, hiszen nem akarnak elveszíteni egyetlen olyan növényt sem, amelyet a magok termesztéséhez választottak. Eddig csak a fizetett alkalmazottakkal rendelkező üzemeltetők tudtak megfelelni a jogi követelmények egy részének.
 
A termesztett növények sokfélesége társadalmilag gyökerestül kiirtásra kerülne, ha azt csak néhány, fizetett alkalmazottakkal rendelkező szervezet őrizné Európa-szerte. Sok ember helyi szerepvállalásának a növények sokféleségének ápolásában továbbra is mozgásba kell maradnia társadalmunkban. Sok kertre és sok emberre van szükség ahhoz, hogy ezt az élő kulturális örökséget a helyi viszonyokhoz igazodva megszeressék, ápolják, fejlesszék, majd átadják a következő generációnak. Ki határozná el magát mellette, ha drága vetőmagot kellene vásárolnia és hatósági nyilvántartási kötelezettséget kellene teljesítenie?

Reason

Azok, akik fajtákat szaporítanak, megelőzik a kártevőket, ahelyett, hogy vegyszeres úton védekeznének ellenük. Gondoskodnak az egészséges talajról, vegyes műveléssel, vetésforgóval, illetve olyan környezettel, amely megerősíti a természetben előforduló hasznos ragadozókat, ezáltal növelve a növények vitalitását és alkalmazkodóképességét. Széles genetikai bázisuknak köszönhetően a fajták képesek ellenállni a stressznek. Jó példa erre a német "Edelborsdorfer" almafajta, amely 600 éve mentes a varasodás betegségtől, az európai kereskedelmi almatermesztés legfontosabb betegségétől.
 
Az, hogy a régi fajtákból hiányoznak a modern "rezisztencia gének", aligha jelent hátrányt. Az ilyen rezisztencia gének olyan egyedi gének, amelyeket a hozzájuk alkalmazkodó kártevők illetve betegségek le tudnak győzni. A monokultúrák rengeteg teret biztosítanak a kártevőknek a szaporodáshoz, ezáltal néha új fajták kialakulásához és elterjedéséhez járulva hozzá. így még a változatos fajták is támadhatóvá válhatnak.
 
A változatos fajtákra azonban nincs mindig hatással kártevők vagy vírusok jelenléte. Az egészséges növények kiírtása a kórokozók kimutathatósága miatt súlyos hiba lenne, ha az uniós rendelet célja valóban a növényegészségügy javítása.
 
A magvédők egy része nemcsak webshopját szüntettné meg, hanem a tevékenységét is leállítana. Webáruházak nélkül, különösen a paradicsom- és babmagok értékesítése nélkül számos fajta és sok más faj termesztése a töredékére csökkenne annak, amit ma a kertekben és a földeken termesztenek. A paradicsomot és a babot a "sokféleség nagyköveteinek" tekintik, mivel könnyen szaporítható, sokféle fajtájuk van és vonzóak. Nyomukban sok más faj sokféleségét is termesztik, szaporítják és értékesítik.A diverzitás további károsodása valószínű, ha a vetőmagvédőket nem mentesítik azonnal és teljesen az EU 2016/2031 növény-egészségügyi rendelet szerinti hatósági regisztrációs kötelezettség alól.
 
A sokféleség szükségszerűség és nem kockázat, ahogyan azt néhányan állítják. A regisztrációs kötelezettség előírása a webáruházakat használó vetőmag-megtakarítókra súlyosan károsíthatja a diverzitás megőrzését, és nem sokat segít a növény-egészségügyi problémák elkerülésében az EU-ban.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now