Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури

Balázs Árpád IZSÁK
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Политиката на сближаване на ЕС следва да обръща особено внимание на регионите с национални, етнически, културни, религиозни или езикови особености, които се различават от тези в заобикалящите ги региони. В такива региони, включително географски зони без структури с административни компетенции, предотвратяването на икономическото изоставане, запазването на развитието и опазването на условията за икономическо, социално и териториално сближаване следва да се извършват по начин, който гарантира запазването на особеностите им. За тази цел тези региони трябва да имат равни възможности за достъп до различните фондове на ЕС и запазването на особеностите им и правилното им икономическо развитие трябва да бъдат гарантирани, така че да може да бъде поддържано развитието на ЕС и да бъде запазено неговото културно многообразие.

Thank you for your support, Balázs Árpád IZSÁK

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now