Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi

Balázs Árpád IZSÁK
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

EU:n koheesiopolitiikassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota alueisiin, jotka kansallisten, etnisten, kulttuuristen, uskonnollisten tai kielellisten erityispiirteidensä osalta poikkeavat niitä ympäröivistä alueista. Kun tällaisilla hallinnollisilla ja muilla alueilla pyritään ehkäisemään taloudellista jälkeenjäämistä, ylläpitämään kehitystä ja säilyttämään taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion edellytyksiä, se olisi tehtävä niin, että alueiden erityispiirteet säilyvät muuttumattomina. Tällaisilla alueilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada käyttöönsä EU:n varoja näihin tarkoituksiin, ja alueiden erityispiirteiden säilyminen ja taloudellinen kehitys on taattava, jotta voidaan pitää yllä EU:n kehitystä ja säilyttää sen kulttuurinen monimuotoisuus.

Thank you for your support, Balázs Árpád IZSÁK

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now