En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer

Balázs Árpád IZSÁK
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

EU:s sammanhållningspolitik bör särskilt uppmärksamma regioner med nationella, etniska, kulturella, religiösa eller språkliga särdrag som skiljer sig från de omgivande regionernas. Insatser för att förebygga ekonomisk eftersläpning, stödja fortsatt utveckling och bevara förutsättningarna för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (även i geografiska områden utan administrativ behörighet) bör alltid värna regionernas särdrag. Regionerna måste kunna få tillgång till EU-medel på lika villkor. De måste kunna bevara sina särdrag och utvecklas ekonomiskt, så att hela EU fortsätter att utvecklas och den kulturella mångfalden bevaras

Thank you for your support, Balázs Árpád IZSÁK

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now