Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur

Balázs Árpád IZSÁK
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Politika soudržnosti EU by měla věnovat zvláštní pozornost regionům, jejichž národní, etnické, kulturní, náboženské či jazykové rysy se liší od okolních regionů. V takových regionech, včetně zeměpisných oblastí, které nemají žádné správní pravomoci, by se mělo předcházet hospodářskému zaostávání, měl by se podporovat rozvoj a udržovat podmínky hospodářské, sociální a územní soudržnosti takovým způsobem, aby byly specifické rysy těchto regionů beze změny zachovány. Tyto regiony proto musí mít rovný přístup k jednotlivým fondům EU. Musí být zaručeno zachování jejich typických rysů a jejich řádný hospodářský rozvoj, aby byla zachována kulturní rozmanitost EU a její udržitelný rozvoj.

Thank you for your support, Balázs Árpád IZSÁK

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now