Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi păstrarea/sustenabilitatea culturilor regionale

Balázs Árpád IZSÁK
Petition is directed to
Comisia Europeană
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Politica de coeziune a Uniunii ar trebui să trateze cu deosebită atenţie acele regiuni care se deosebesc de regiunile înconjurătoare prin particularităţile lor naţionale, etnice, culturale, religioase şi lingvistice. Dorim să prevenim rămânerea în urmă a regiunilor menţionate mai sus, precum şi a ţinuturilor geografice fără competenţe administrative, să le susținem dezvoltarea și să menţinem condiţiile coeziunii economice, sociale şi teritoriale fără a modifica particularităţile regiunilor. Pentru aceasta trebuie asigurată egalitatea accesului acestor regiuni la toate fondurile UE, trebuie asigurate garanţii pentru păstrarea particularităţilor lor și pentru dezvoltarea lor economică corespunzătoare în vederea promovării unei dezvoltări sustenabile a Uniunii, păstrându-se şi diversitatea sa culturală.

Thank you for your support, Balázs Árpád IZSÁK

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now