Kohēzijas politika reģionu vienlīdzībai un reģionālo kultūru ilgtspējai

Balázs Árpád IZSÁK
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Eiropas Savienības kohēzijas politikai īpaša vērība jāpievērš reģioniem, kuru etniskās, kultūras, reliģijas vai lingvistiskās īpatnības atšķiras no apkārtējo reģionu īpatnībām. Šādiem reģioniem, arī ģeogrāfiskajiem apgabaliem bez struktūrām ar administratīvām kompetencēm, ekonomiskās atpalicības novēršana, attīstības ilgtspēja un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas nosacījumu saglabāšana būtu jāveic tā, lai nodrošinātu, ka to īpatnības netiek mainītas. Tādēļ šādiem reģioniem ir jābūt vienlīdzīgām iespējām piekļūt dažādiem ES fondiem un ir jānodrošina minēto reģionu īpatnību saglabāšana un pienācīga ekonomiskā attīstība tā, lai varētu stiprināt ES attīstību un saglabāt tās kultūras daudzveidību.

Thank you for your support, Balázs Árpád IZSÁK

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now