Education

подкрепена от 34 000 подписа, относно защитата и запазването на сорбския език в регион Лаузитц (провинция Бранденбург) 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията повдига въпрос във връзка с планове на правителството на провинция Бранденбург за промени в учебните програми в държавните училища, които сериозно биха застрашили използването на долносорбски/вендски като език на преподаване. Тя заявява, че долносорбски/вендски е един от езиците, изложени в най-голяма степен на риск от изчезване в Европа. Вносителката търси подкрепа, за да се установи дали плановете на правителството на провинция Бранденбург са в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и със забраната за дискриминация. Освен това тя заявява, че няма осъществим план за бъдещето на региона Лаузитц за периода след постепенното прекратяване на дейностите за добив на лигнитни въглища, като в резултат на това перспективите за заетост на младите хора са ограничени, поради което за тях е трудно да допринесат активно за запазването и съхранението на сорбския език и идентичност.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now