Außenpolitik

относно по-голяма ангажираност на ЕС в Косово и Сърбия и относно избягването на замяната на земя между двете държави 

V. O.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията призовава ЕС да насърчава политика на демокрация и по-добро разделение на властите в Косово и да увеличи усилията си за посредничество между Сърбия и Косово. Той осъжда по-специално замяна на земя, договорена единствено от специалния представител на САЩ и от Сърбия, която се възползва от властовия вакуум в Косово, предизвикан от кризата, свързана с COVID-19, и последвалия вот на недоверие в правителството. Вносителят на петицията обръща внимание на опустошителните последици в резултат от териториални промени на Балканите в миналото: смъртта на хиляди цивилни, етническо прочистване, геноцид, масови убийства, масово разселване, масови изнасилвания и престъпления срещу човечеството. Поради това той призовава ЕС да се придържа към целите на общата външна политика на ЕС, посочени в член 21, параграф 2 от ДЕС, и да предотвратява териториални промени.

Thank you for your support, V. O.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international