Handelspolitik

относно намаляване на пластмасовите опаковки за плодове и зеленчуци 

Michelle Wiesner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията посочва, че плодовете и зеленчуците все повече се продават в пластмасови опаковки. Според нея пластмасовите опаковки са заплаха за околната среда и имат сериозни последици за здравето на хората. Тя счита, че този проблем не е разгледан в достатъчна степен в изменената Директива 94/62/ЕО и в Директива 2019/904. Накрая вносителката на петицията призовава Европейския парламент да поиска от Комисията да преразгледа Директива 94/62/ЕО с цел да се намали производството и употребата на пластмасови опаковки за плодове и зеленчуци в ЕС; тя подчертава, че плодовете и зеленчуците се продават все повече предварително опаковани в пластмасов материал.

Thank you for your support, Michelle Wiesner

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international