Handelspolitik

Om minskad användning av plastförpackningar för frukter och grönsaker. 

Michelle Wiesner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren påpekar att frukt och grönsaker i allt högre grad säljs i plastförpackningar. Enligt henne är plastförpackningar ett hot mot miljön med allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Hon anser att direktiv 94/62EC i dess ändrade lydelse och direktiv 2019/904 inte i tillräcklig grad tar itu med detta problem. Slutligen vill framställaren att Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 94/62/EG för att minska produktionen och användningen av plastförpackningar för frukt och grönsaker i EU samt påpekar att frukt och grönsaker i allt högre grad säljs färdigförpackade i plast.

Thank you for your support, Michelle Wiesner

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international