Handelspolitik

By Renata Sutor (Polish) on solidarity and mutual assistance in fighting consequences of COVID-19 pandemic in the EU 

Renata Sutor
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja nõuab vastastikust abistamist ja solidaarsust võitluses COVID-19 pandeemia mõju ega ning abidirektiivi rakendamist. Selle direktiivi raames saaksid kõik Euroopa Liidu kodanikud, eelkõige töölt vallandatud inimesed, põllumajandustootjad, üksikemad, pensionärid, kodutud ja need, kellel puuduvad elatusvahendid, 5 000 eurot tagastamatut abi. Lisaks saaks iga Euroopa Liidus tegutsev põllumajandustootja tagastamatut toetust summas 50 000 eurot põllumajandusettevõtte kohta, et finantskriisi tõttu mitte pankrotti minna ja seega mitte peatada toiduainete tootmist. Iga äriühing saaks tagastamatut toetust summas 50 000 eurot, et vältida finantskriisist tulenevat pankrotti ja mitte vallandada töötajaid. Iga liikmesriik saaks tagastamatut rahalist abi tervishoiuteenuste osutamiseks, respiraatorite ja muu meditsiinivarustuse jaoks, mida on vaja inimeste hoidmiseks seoses koroonaviirusega. Kokkuleppel finantsasutustega peatataks laenu tagasimaksed 6 kuuks (liikmesriigile antud laenud ja ELi kodanikele antud laenud). Lõpuks nõuab petitsiooni esitaja resolutsiooni, mis koroonaviiruse vastases võitluses ühendaks kõik Euroopa Liidu riigid.

Thank you for your support, Renata Sutor

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international