Medborgerliga rättigheter

Mandatory COVID-19 Vaccionation is a Violation of Human Rights

Petitionen är riktat mot
European Union
105
Insamlingen är klar
  1. Startad februari 2022
  2. Insamlingen är klar
  3. Förbered inlämning
  4. Dialog med mottagare
  5. Beslut

2022-05-02 18:06

Fixed broken homepage link. There was a typo in there.


New deadline: 30.06.2022
Signatures at the time of the change: 37


Hjälp till att öka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu