Borgerrettigheter

Mandatory COVID-19 Vaccionation is a Violation of Human Rights

Kampanje tas opp
European Union
79 støttespillere
1% nådd 10 000 for innsamlingsmål
  1. Startet februar 2022
  2. Samling ennå > 4 måneder
  3. Innlevering
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

Changes to the petition

klokken 02-05-22 22:06

Fixed broken homepage link. There was a typo in there.


New deadline: 30.06.2022
Signatures at the time of the change: 37


Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå