Občianske práva

Mandatory COVID-19 Vaccionation is a Violation of Human Rights

Petícia je zameraná na
European Union
105
Zbierka bola ukončená
  1. Zahájená februára 2022
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Pripravte na odovzdanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

2. 5. 2022 18:06

Fixed broken homepage link. There was a typo in there.


New deadline: 30.06.2022
Signatures at the time of the change: 37


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz