Borgerrettigheder

Mandatory COVID-19 Vaccionation is a Violation of Human Rights

Petitionen behandles
European Union
105
Samlingen er afsluttet
  1. Startede februar 2022
  2. Samlingen er afsluttet
  3. Forbered indsendelse
  4. Dialog med modtageren
  5. Beslutning

02.05.2022 18.06

Fixed broken homepage link. There was a typo in there.


New deadline: 30.06.2022
Signatures at the time of the change: 37


Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu