Felhasználói feltételek

A társadalmi változások platformja vagyunk, és örülünk felhasználóink elkötelezettségének. Mindenkit arra ösztönzünk, hogy álljon ki saját ügyei mellett. A véleménynyilvánítás és ennek szabadsága mindig örvendetes. Annak elkerülése érdekében, hogy másokat ezek ne sértsék, platformunk használatára szabályok vannak megfogalmazva.

 1. Illegális petíciók
  1. A szabad, demokratikus alaprendet sértő vagy azt felszámolni akaró petíciókat megszüntetik. A gyűlöletre és erőszakra felszólító, vagy a nemzetiszocializmus bűneit jóváhagyó, tagadó vagy bagatellizáló petíciókat megszüntetik. Az Alaptörvényt megkérdőjelező vagy a gyűlöletkeltés büntetőjogi felelősségét megkérdőjelező beadványok megszűnnek. Az Európai Emberi Jogi Egyezmények vagy a nemzetközi jog ellen irányuló petíciókat lezárják.
  2. A bírósági határozatok elleni petíciók csak akkor elfogadhatók, ha a törvényes igazságszolgáltatás további jogorvoslatot igényel, vagy olyan jogi szabályozásra van szükség, amely a petíciók által megtámadott ítélkezési gyakorlatot a jövőben lehetetlenné teszi.
  3. A sértő, becsmérlő és diszkriminatív petíciókat megszüntetik és blokkolják. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az olyan egyének vagy embercsoportok sértését, lealacsonyítását és diszkriminációját, akik csoportokhoz vannak rendelve, vagy akik a következő kritériumok közül egy vagy több szerint azonosítják magukat: nem, életkor, megjelenés, származás, társadalmi helyzet, vallás, fogyatékosság, családi állapot vagy szexuális irányultság.
  4. A valótlan tényállítást, hiányzó forrást vagy a releváns tények félrevezető mellőzését tartalmazó petíciókat megszüntetjük. Az openPetition fenntartja a jogot, hogy utólagosan kérjen forrást a vitatott esetekben, vagy a lényeges tényeket kiegészítse.
  5. Azokat a petíciókat, amelyek szubjektív módon egyéneket vagy csoportokat (magatartás formájukat) becsmérelnek és ítélnek el, lezárják és blokkolják. Azok a petíciók is elfogadhatatlanok, amelyekben egész csoportokra kiterjedő hozzárendelések történnek, amelyek nem bizonyíthatók és csak saját véleményen alapszanak. Megengedett a nyilvános személyek vagy csoportok érdemi és megalapozott kritikája nyilvános tevékenységeikkel kapcsolatban.
  6. Azokat a petíciókat, amelyek pusztán más petíciókra hivatkoznak, és amelyek nem fogalmaznak meg különálló célokat, lezárják és felfüggesztik. Ez vonatkozik más platformon benyújtott petíciókra is.
  7. A szatirikus/gúnyos tartalmakkal bíró petíciók a "Troll torony" -ba, -be kerülnek
  8. A saját termékek, szolgáltatások vagy felek közvetlen vagy közvetett hirdetését tartalmazó petíciókat megszüntetik. A pártok számára közvetlen vagy közvetett hirdetést tartalmazó petíciók megengedettek, ha a párt maga indította el a petíciót. A szimpatizánsok vagy egy párt tagjai által indított petíciók, amelyek közvetlen vagy közvetett hirdetést tartalmaznak a pártok számára, nem engedélyezettek.
  9. A petíció csak akkor nyújtható be, ha a petíció benyújtója saját teljes nevével vagy egy jogi személy nevében regisztrál, feltüntetve a teljes címet és egy élő e-mail címet. Az e-mail címet ellenőrizni fogják. A cím hatósági felülvizsgálásának lehetősége is fenáll.
  10. A petíciók nem sérthetik harmadik felek szerzői jogait. Szerzői joggal védett szövegek, képek vagy videók használata esetén a petíció benyújtója felelős a jogtulajdonos hozzájárulásának beszerzéséért és a források megnevezéséért.
  11. Magánszemélyek személyi adatainak közzététele csak azok beleegyezésével megengedett.
  12. A petíciókat az adott ország nyelvén kell megírni. A petíció több nyelvi változata is létrehozható.
  13. Azokat a petíciókat, amelyek tartalmát és / vagy az eredeti petíció tárgyát visszamenőlegesen radikálisan megváltoztatták vagy kiterjesztették, felfüggesztjük.
  14. Azokat a petíciókat, amelyek az eredeti nyelvű petíció félrefordítását jelentik azáltal, hogy a releváns tartalom vagy követelés eltér egymástól, megszűnik.
 2. Korlátozott petíciók
  1. A petíciók, amelyek nem foglalkoznak konkrét személyekkel, jogi személyekkel, parlamenti szervekkel vagy politikai, üzleti, társadalmi vagy a közösséggel foglalkozó szervezetekkel, nem kerülnek nyilvánosságra.
  2. Petíciók, melyek nem felelnek meg a minőségi követelményeinknek a petíciókra vonatkozóan, a petíció benyújtójának felül kell vizsgálnia. A felülvizsgálat alatt álló petíciók nem kerülnek nyilvános felvételre.
  3. Azokat a petíciókat, amelyek csak a petíció benyújtójának érdekeit szolgálják, egyedi kérésként kezelik. Az egyéni kérelmek nem szerepelnek nyilvánosan.
  4. A már folyamatban lévő petíciókkal azonos vagy tartalmilag hasonló petíciók nem kerülnek nyilvános listára, de aláírhatók. Az ügy érdekében a lehető legtöbb aláírást egy petíció alá kell kötni.
  5. Azok a beadványok, amelyeknek a címzettje nem jogosult dönteni a beadványról, nem kerülnek nyilvános listára és a támogatók figyelmét felhívjuk erre.
  6. Ha a petícióban szereplő állítások pontossága ellentmondásos vagy a nyilatkozatokat nincsenek megfelelően dokumentálva, a támogatókat tájékoztatják, és a petíciót nem fogják nyilvánosan közzétenni.
  7. Az engedélyezett petíciók felhasználási feltételeinek enyhe megsértése esetén 3 napos időszak adható a jogsértések orvoslására. Ezen időszak alatt a petíciót nem fogják nyilvánosan közzétenni.
 3. Az openPetition felhasználói díjai
  1. A petíciók ingyenesek.
  2. A petíciókban való részvétel és az openPetition összes funkciójának használata ingyenes.
 4. A petóició szerzőjének jogai és kötelességei
  1. A petíció benyújtójának joga van aláírási időszakot meghatározni, ennek egy hét és egy év között kell lennie.
  2. A petíció benyújtójának joga van a szöveget a feliratkozási időszak alatt felülvizsgálni, feltéve, hogy a petíció alapvető célja nem módosul.
  3. A petíció indítójának jogában áll egy szabadon választott gyűjtési célszámot meghatározni, amennyiben a petíciót nem egy parlamenthez, kormányhoz vagy közigazgatási részleghez intézte.
  4. A petíció szerzője elkötelezi magát, az aláírási időszak alatt beérkezett online és papír aláírásokat áttekinteni és a nyilvánvalóan érvénytelen aláírásokat törölni.
  5. A petíció benyújtója vállalja, hogy haladéktalanul reagál az olvasói igényekre az aláírási időszak alatt. A kérelmeket e-mailben egy kapcsolatfelvételi űrlapon továbbítják a petíció benyújtóinak.
  6. A petíció benyújtója köteles a feliratkozási időszak lejárta után rövid időn belül átadni a beadványt a címzettnek. A feliratkozási időszak vége után 12 hónappal a nem benyújtott petíciók "sikertelen" státuszt kapnak.
  7. Ha a címzett egy petíciós bizottság, az openPetition fenntartja a jogot a megkeresett bizottsághoz történő petíció benyújtására, ha a petíciót a petíció benyújtója nem nyújtja be 3 hónapon belül.
  8. A petíció benyújtójának joga és kötelessége, hogy folyamatosan tájékoztassa támogatóit a petíció előrehaladásáról. A támogatók értesítési joga korlátozott, ha az üzenetek nem tartalmaznak kifejezetten utalást a petícióval kapcsolatos ügyekre.
  9. A petíció benyújtója az openPetition gGmbH online platformján keresztül történő petíció létrehozásával engedélyezi az openPetition számára, hogy petíciós jogán belül képviselhesse őt, feltéve, hogy a petíció benyújtója nem maga él a petíciós jogával. Ez semmilyen esetben sem jelenti az openPetition gGmbH-t a petíciós jog képviseletére.
  10. Azokat a petíciókat, amelyeket a petíció benyújtója nem fejez be, át lehet vinni az előző petíció benyújtójától vagy az openPetitiontól egy új petíció benyújtójához.
  11. A petíció benyújtójának joga van a petíciót idő előtt megszüntetni, ha a petíció iránti kérelem elavult, vagy más módon érkezett be. A petíció benyújtója vállalja, hogy tájékoztatja támogatóit a petíció befejezésének okáról.
  12. Az aláírási listákat és a kérdőíveket a petíció benyújtója nem továbbíthatja senkinek.
  13. Az információs munka befejezése után a petíció benyújtója köteles megsemmisíteni az általa digitális vagy nyomtatott formában megadott összes aláírási adatot.
 5. Szerzői jog
  1. Az openPetition oldalon közzétett saját szövegekre, képekre és videókra a Creative Commons licenc vonatkozik. A forrásmegjelölés tartalmazza az openPetition platform megemlítését és a szerző megnevezését (ha ismert).
  2. Ha egy szurkoló névtelenül ír alá egy petíciót, és az aláírásához megjegyzést fűz, ezt a névtelenséget tiszteletben kell tartani és védeni kell. Emiatt sem az openPetitionnek, sem a petíció benyújtójának nincs joga közzétenni a névtelen támogató nevével kapcsolatos megjegyzést.
 6. Nyílt
  1. A közzétett petíciókat állandóan tárolják és visszakereshetik a politikai folyamatok nyomon követhetősége érdekében. A petíció tartalmának bármilyen módosítása elmentésre kerül és nyilvános módon rekonstruálásra kerül.
  2. Kérésre a petíciós szövegekben közzétett személyes adatokat anonimizálják.
 7. Szerkesztői szerkesztés
  1. Az openPetition fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa a petíciókban, megjegyzésekben, vitákhoz való hozzászólásokban és blogbejegyzésekben található szövegeket és hivatkozásokat, amelyek külső webhelyekre vagy dokumentumokra hivatkoznak. Ez különösen vonatkozik az olyan oldalakra vagy dokumentumokra mutató hivatkozásokra és szövegekre, amelyek
   • országos- és demokratikus alap- ill. értékjogokat sértett
   • az Európai Emberi Jogok Konvenciójának vagy nemzetközi jogokoknak nem felelnek meg
   • nem tartalmazhat sértő és diszkriminatív kijelentéseket egyénekre vagy embercsoportokra vonatkozóan)
   • nem felel meg minőségi követelményeinknek
  2. Az openPetition fenntartja a jogot, hogy megfelelő forrásokat adjon hozzá a jobb érthetőség érdekében, és szerkesztse a petíciós szövegeket, feltéve, hogy ezek a szerkesztések az olvashatóság javítását szolgálják, és nem változtatják meg a petíció lényegét.
  3. Az openPetition fenntartja a jogot a petíciós képek és videók eltávolítására a következő esetekben:
   • Képek és ábrázolások amelyek emberekre sokkoló hatással lehetnek
   • Erőszakosság vagy kegyetlenség ember vagy állat ellen
   • privát felvételek, amelyek sértik a személyiségi jogokat
   • pornográf képek és ábrázolások
   • szatirikus ábrázolások
   • A petícióval ellentmondó értelmezések
  4. Az openPetition fenntartja a jogot a petíciós képek kiegészítésére, ha azok jobban szemléltetik az ügyet.
 8. Vitahozzászólások és megjegyzések

  A viták és kommentárok bemutatására vonatkoznak a felhasználási feltételek, ezt itt találja Netikett.

 9. A nemnek megfelelő nyelvezet

  Egy nemileg semlegesebb nyelvezetet fontos lépésnek tartunk a nemek közötti egyenlőség eléréséhez társadalmunkban.

  Platformként figyelembe vesszük, hogy az emberek milyen formában szoktak kommunikálni egymással.

  • A hivatalos Duden helyesírási szabályokat használjuk
  • Ahol nem zavarja meg a beszéd folyását, ott mindkét nemre a teljes vagy a rövidített páros alakot használjuk
  • Adott esetben felváltva használjuk a férfi és a női alakot.
  • Időnként használunk már kialakult nemileg semleges szavakat, többes számú főneveket, passzív vagy közvetlen megszólítási formát.
  • Egyedi esetekben a gyakoribb férfi vagy nőnemű formát használjuk
  • Felhasználóinktól származó tartalmat a megadott formában őrizzük meg

  Platformként kísérjük a nyelvi változást a nemnek megfelelő nyelvezet irányába. Nem erőltetjük a változást, és nem is próbáljuk megakadályozni.

  Egy befogadó nyelvre törekszünk, különösen az egyszerű nyelvhasználat révén.

 10. Cáfolat

  Abban az esetben -ami nem valószínű- hogy az openPetition szolgálata idöszakosan szünetelne vagy adatok megsemmisülnének, Ön lemond az esetleg okozott károk és az azáltal keletkezett költségek kárpótlásáról.

 11. Változtatások

  OpenPetition fenntartja a felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát. A megváltoztatott felhasználási feltételek visszamenőleges alkalmazása kizárt.

Állapot: 2020. december

Segítsen a polgári részvétel erősítésében. Szeretnénk, hogy petíciója figyelmet kapjon és független maradjon.

Adományozzon most